12.8.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.8.2023

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta Siikaisten kunnanrajaan.

Osayleiskaavaluonnokseen liittyvä yleisötilaisuus pidetään 16.8.2023 klo 17 monitoimitalo Honkalassa, Honkalantie 1, 38950 Honkajoki. Tervetuloa mukaan!

Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto ja kaavaluonnos ovat nähtävillä 27.7.-31.8.2023 Kankaanpään kaupungin suunnittelutoimistossa sekä kaupungin verkkosivuilla.

Osayleiskaavasta tehdään kaksi vaihtoehtoa, joista toinen mahdollistaa enimmillään 16 tuulivoimalan rakentamisen ja toinen enimmillään 12 tuulivoimalan rakentamisen.

6.9.2023

Haukkasalon tuulipuisto on toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kankaanpään Haukkasaloon suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Tehtyjen arviointien…

27.7.2023

Haukkasalon tuulipuiston osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…

15.6.2023

Tuulipuistohanke kiinnosti paikallisia yrittäjiä

Haukkasalon tuulipuiston lähiseudun yrittäjille järjestettiin 22.5. keskustelutilaisuus, johon osallistui noin 20 yrittäjää Honkajoelta ja Kankaanpäästä. Tunnelma oli rento ja kiinnostunut,…