6.9.2023

Haukkasalon tuulipuisto on toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kankaanpään Haukkasaloon suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

Tehtyjen arviointien ja selvitysten perusteella hankkeesta ei todennäköisesti aiheudu merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia, jotka estävät hankkeen jatkosuunnittelun. Päätelmän mukaan hanke on siis toteuttamiskelponen.

”Tuulipuiston mahdolliset vaikutukset ympäristöön on nyt selvitetty perusteellisesti. Suunnitelmiin on tehty matkan varrella muutoksia – ja niiden kanssa ollaan jo pitkällä”, kertoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto.

”Paikallisten ihmisten kommentit ovat olleet arvokkaita.”

ELY-keskuksen tekemän perustellun päätelmän mukaan Haukkasalon tuulipuiston ja sähkönsiirron keskeiset vaikutukset kohdistuvat maisemaan ja luontoympäristöön sekä ihmisten elinoloihin. Yhteisvaikutuksia tulee alueella jo toiminnassa olevien ja suunnitteilla olevien toisten tuulipuistojen kanssa.

LISÄTIEDOT
Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima
+358 50 370 4092

12.8.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.8.2023

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…

27.7.2023

Haukkasalon tuulipuiston osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…

15.6.2023

Tuulipuistohanke kiinnosti paikallisia yrittäjiä

Haukkasalon tuulipuiston lähiseudun yrittäjille järjestettiin 22.5. keskustelutilaisuus, johon osallistui noin 20 yrittäjää Honkajoelta ja Kankaanpäästä. Tunnelma oli rento ja kiinnostunut,…