21.9.2021

Pohjan Voima suunnittelee tuulipuistoa Honkajoen Haukkasaloon

Alueen asukkaat kutsutaan keskustelemaan projektista verkkotilaisuuteen.

Kotimainen energiayhtiö Pohjan Voima aloittaa tuulivoimaloiden hankesuunnittelun Honkajoen Haukkasalossa. Kankaanpäähän kuuluva metsäalue sijaitsee noin kahdeksan kilometriä Honkajoen keskustasta lounaaseen. Haukkasalo on merkitty tuulivoima-alueeksi maakuntakaavassa.

Suunnitelmaan kuuluu enintään 14 tuulivoimalaa, joiden nimellisteho on yhteensä 80–140 MW.

”Me toteutamme maltillisen kokoisia hankkeita. Ne mahtuvat jättiprojekteja paremmin paikalliseen maisemaan”, sanoo Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto. Tuulipuistohankkeesta keskusteltiin maanantaina Kankaanpään kaupunginhallituksen infotilaisuudessa.

Pohjan Voima kutsuu alueen asukkaat verkkokokoukseen 28.9. klo 18. Linkki tilaisuuteen löytyy osoitteesta www.haukkasalo.fi. Tilaisuudessa Tomi Mäkipelto kertoo tuulipuistohankkeesta ja vastaa osallistujien kysymyksiin. Tilaisuus järjestetään verkossa koronatilanteen vuoksi.

”Haluamme hoitaa projektit niin hyvin kuin mahdollista sekä ihmisten että luonnon kannalta. Me kuuntelemme asukkaita herkällä korvalla ja haluamme aitoa vuoropuhelua”, Mäkipelto sanoo. ”Jos kysymyksiä herää, minulle voi aina soittaa.”

Suunniteltavien tuulivoimaloiden korkeus on 300 metriä: tornin korkeus on 200 metriä ja siiven pituus 100 metriä. Yksittäisen voimalan nimellisteho on 6–10 MW.

Voimalaitosalueiden vuokrasopimukset on pääosin sovittu maanomistajien kanssa. Tuulivoimaloiden rakentamisen aikataulu riippuu kaavoitus- ja lupaprosessien etenemisestä ja alkaa arviolta 2025–2027.

Tuulivoimaloiden tarkka määrä ja sijainti selviää kaavoitusprosessin aikana. Sijoittamisessa noudatetaan suojavyöhykkeitä, jotka määrittelevät vähimmäisetäisyydet muun muassa asuinrakennuksiin, teihin, luonnonsuojelualueisiin ja virkistysalueisiin. Suojavyöhykkeet on huomioitu myös Satakunnan maakuntakaavassa, johon Haukkasalo on merkitty tuulivoiman tuotantoalueeksi vuonna 2014.

Projekti ei saa valtion tukia, eikä Kankaanpään kaupunki joudu investoimaan esimerkiksi alueen infrastruktuuriin lainkaan. Sen sijaan tuulipuisto tuottaa Kankaanpäälle kiinteistöverotuloja kymmenien vuosien ajan.

Pohjan Voima sitoutuu työllistämään paikallisia yrityksiä tuulipuiston rakennusvaiheessa niin paljon kuin mahdollista. Sähköntuotannon käynnistyttyä lähialueen yritykset hoitavat myös tuulipuistoalueen kunnossapitotöitä.

Kankaanpään ja Honkajoen alueella on toiminnassa, suunnitteilla ja rakenteilla useita erikokoisia tuulipuistoja.

Pohjan Voima on suomalainen energiayhtiö, jonka avainhenkilöillä on pitkä kokemus energia-alan tehtävistä. Tomi Mäkipelto on työskennellyt aiemmin mm. YIT:n energialiiketoiminnasta vastaavana johtajana sekä EPV Energiassa tuulivoimahankkeiden vetäjänä.

LISÄTIEDOT

Tomi Mäkipelto
Toimitusjohtaja, Pohjan Voima Oy
+358 50 370 4092

6.9.2023

Haukkasalon tuulipuisto on toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kankaanpään Haukkasaloon suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Tehtyjen arviointien…

12.8.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.8.2023

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…

27.7.2023

Haukkasalon tuulipuiston osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…