15.6.2023

Tuulipuistohanke kiinnosti paikallisia yrittäjiä

Haukkasalon tuulipuiston lähiseudun yrittäjille järjestettiin 22.5. keskustelutilaisuus, johon osallistui noin 20 yrittäjää Honkajoelta ja Kankaanpäästä. Tunnelma oli rento ja kiinnostunut, ja vitsejäkin heiteltiin. Aluksi Pohjan Voiman toimitusjohtaja Tomi Mäkipelto toivotti kaikki tervetulleiksi, minkä jälkeen projektipäällikkö Sami Merelä kertoi lyhyesti Pohjan Voimasta ja Haukkasalon tuulipuistohankkeesta. Projektijohtaja Anssi Koski puolestaan puhui hankkeen työllistävyydestä sen eri vaiheissa.

Tilaisuudessa oli paikalla erilaisia yrittäjiä: kone-, konepaja-, turve- ja siivousyrittäjiä, konevuokraajia sekä metsänhoitoyhdistyksen ja Honkajoen yrittäjien edustajia. Esitys herätti yleisön mielenkiinnon. Erityisesti keskusteltiin paikallisen työvoiman, kaluston ja osaamisen hyödyntämisestä. Kankaanpäässä on muun muassa turveyrittäjiä, joilla on erilaisia koneita ja osaamista teiden rakentamiseen.

Yleisöstä kysyttiin, miten suuremmat urakoitsijat saataisiin käyttämään paikallisia yrittäjiä. Pohjan Voima pyrkii Tomi Mäkipellon mukaan keräämään tätä varten tietoa alueen yrittäjistä ja luomaan listoja, joita voidaan liittää tarjouspyyntöihin. Tavoitteena on toimia sillanrakentajana paikallisten yrittäjien ja suurten urakoitsijoiden välillä. Lisäksi on suunniteltu alustavasti yhteistä tilaisuutta paikallisten yrittäjien ja valitun urakoitsijan kanssa. Idea sai osallistujilta kannatusta.

Aikataulut kiinnostivat myös. Ennen investointipäätöstä tarvitaan osayleiskaava ja rakennuslupa, jotka ovat lainvoimaisia. Jos valituksia ei tule, urakoitsija päästään todennäköisesti valitsemaan vuoden 2024 loppupuolella. Tämä tarkoittaa, että nyt on vuosi aikaa kerätä tietoa paikallisista osaajista ja mahdollisuuksista. Jos lupaprosessit etenevät sujuvasti, rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2025.

Entä mihin voi olla yhteydessä, jos on sopivaa osaamista ja kalustoa? Tätä varten Pohjan Voiman nettisivuille on tulossa lomake, johon tiedot voi jättää. Myös jo saadut listat välitetään eteenpäin. Paikalla olevia yrittäjiä kannustettiin levittämään tietoa eteenpäin muille paikallisille yrittäjille.

6.9.2023

Haukkasalon tuulipuisto on toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kankaanpään Haukkasaloon suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Tehtyjen arviointien…

12.8.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.8.2023

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…

27.7.2023

Haukkasalon tuulipuiston osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…