10.5.2023

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS ON ASETETTU NÄHTÄVILLE

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Kankaanpäähän kuuluvan Honkajoen Haukkasalon alueella, joka sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Honkajoen keskustasta lounaaseen. Hankealueelle suunnitellaan enintään 16 uuden tuulivoimalan rakentamista, joissa voimaloiden yksikköteho on enintään 6-14 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on korkeintaan 300 metriä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on asetettu nähtäville, ja voit tutustua siihen täällä.

YVA-selostus on nähtävillä 10.5.2023 – 7.7.2023 Kankaanpään kaupungintalolla (Kuninkaanlähteenkatu 12, Kankaanpää), Kankaanpään pääkirjastossa (Kangasmoisionkatu 1, Kankaanpää), Honkajoen kirjastossa (Puistotie 6, Honkajoki) sekä Siikaisten kunnantalolla 10.5. – 30.6.2023 (Kankaanpääntie 1 a, Siikainen) sekä Siikaisten kunnankirjastossa 1.7. – 7.7.2023 (Kankaanpääntie 1 a, Siikainen) em. laitosten aukioloaikoina.

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään avoimessa yleisötilaisuudessa maanantaina 22.5.2023 klo 17.30–19.30 Monitoimitalo Honkalassa, osoitteessa Honkalantie 1, Honkajoki. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös Microsoft Teamsin välityksellä:
Click here to join the meeting

6.9.2023

Haukkasalon tuulipuisto on toteuttamiskelpoinen

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän Kankaanpään Haukkasaloon suunniteltavan tuulipuistohankkeen ja siihen liittyvän sähkönsiirron ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Tehtyjen arviointien…

12.8.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 16.8.2023

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…

27.7.2023

Haukkasalon tuulipuiston osayleiskaavaluonnos nähtävillä

Suomalainen energiayhtiö Pohjan Voima suunnittelee tuulipuiston rakentamista Haukkasaloon, joka sijaitsee Kankaanpään keskustaajaman luoteispuolella, noin 16 kilometrin päässä. Alue rajoittuu lounaasta…